Ara
Kalite Belgelerimiz
ISO 9001
Thumbnail image for http://adlmakina.com/DesktopModules/FotoBuyutec/images/425/9001-TCS-JASANZ.jpeg
ISO 14001
Thumbnail image for http://adlmakina.com/DesktopModules/FotoBuyutec/images/425/14001-TCS-JASANZ.jpeg
ISO 18001
Thumbnail image for http://adlmakina.com/DesktopModules/FotoBuyutec/images/425/MRT-TR-OHSAS-0045.jpeg
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

ADL Makina&Kalıp, 2012 yılında, her türlü sanayi için metal makina parçaları imalatı; metalden kalıp ve döküm modeli imalatı ile otomotiv sektörüne ait parça ve yedek parça imalatı, alım-satım işlerini yapmaya yönelik olarak kurulmuştur.
ADL Makina&Kalıp faaliyetleri sırasında geçerli olan tüm yasal ve diğer şartlara uyar; ayrıca faaliyetlerinde müşterilerine, çalışanlarına ve çevreye önem verdiğinden en üst düzeyde iş sağlığı ve güvenliğini ve kalite güvencesini sağlar. ADL Makina&Kalıp, ISO 9001:2008, ISO14001:2004 ve OHSAS 18001:2007 yönetim sistemlerinin gereksinimlerini karşılayan bir Entegre Kalite Yönetim Sistemini uygular ve yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini benimser.
Faaliyetlerinde; çevreyi korumak, yaralanma ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla çevresel etkileri ve risk oluşturabilecek operasyonları belirler ve değerlendirir.
ADL Makina&Kalıp, tüm kaza ve plansız olayları ortadan kaldırmak ve kirliliği önlemeyi sağlamak için gerekli kaynakları garanti altına alır. Bunu gerçekleştirmek için, bir yönetim programı geliştirir ve şirket performansının sürekli iyileştirilmesinde;
•    Kaza sonrası yaralanmaları ve meslek hastalıklarının engellenmesi,
•    Atık miktarlarının azaltılması,
•    Enerjinin ve doğal kaynakların korunmasını,
Sağlayabilmek adına;
•    Tüm operasyonlarını değerlendirmeyi ve riskleri azaltmak için gerekli kontrolleri belirlemeyi,
•    Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini performansını izlemeyi,
•    Çalışanlarına düzenli eğitim vermeyi,
•    Proseslerinde optimum ürün ve hizmet şartları için uygun ortamlar ve ekipmanlarla çalışmayı,
•    Proseslerinde; ürün, çevre ve iş sağlığı risklerini etkileyebilecek planları ve yeni gelişmeleri göz önünde bulundurmayı,
•    Hedeflere ulaşmak için performansını ölçmeyi,
•    Müşteriler ve tedarikçiler dâhil olmak üzere, ilgili tüm taraflara sonuçlar için bilgi vermeyi ve danışmayı,
planlar. Bu planlar; faaliyetlerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin etkileri için uygun nitelikte ve ölçekte, amaç ile hedefleri içerdiğinden, yapılmasını taahhüt ederiz.


Ozan ÖZTÜRK
Genel Müdür